Lektoři

Výuku na Business Institutu zajišťují špičkoví odborníci, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti ze světa byznysu i lektorské činnosti. Aktuálně náš tým čítá na 170 lektorů z různých oborů. Studenti tak mají jistotu, že se jim v rámci vybraného manažerského programu budou věnovat skuteční specialisté a profesionálové na danou oblast.

Bohaté profesní i lektorské zkušenosti našeho týmu ocení studenti nejen při tematických lektorských setkáních, ale též na bonusových seminářích a blokových modulech, které Business Institut organizuje zcela zdarma a nad rámec běžné výuky MBA, BBA, LLM a DBA programů.

Lektoři

Všechny A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mgr. Jana Adámková, Ph.D., MBA Public relations a komunikace profil Mgr. Leoš Bárta Marketing, media a soft skills profil JUDr. Eva Barešová Real Estate profil Mgr. Tibor A. Brečka, MBA Management a řízení ve zdravotnictví profil doc. Ing. Juraj Borovský, PhD. Management a řízení ve zdravotnictví profil Mgr. Ivana Cikánková Real Estate profil JUDr. Klára Dvořáková, M. A. Management a řízení ve zdravotnictví profil Ing. Petr Fanta, Ph.D. Projektové řízení a plánování profil Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Marketing, media a soft skills profil JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. Real Estate profil Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Projektové řízení a plánování profil Ing. Martin Hájek, CSc. Management soft skills profil Ing. Jana Hinke, Ph.D. Daně, účetnictví a controlling profil JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský Obchodní právo v podnikání profil PhDr. Jana Hudcová Management cestovního ruchu profil JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D. Obchodní právo v podnikání profil Ing. Petra Jílková, Ph.D. Finanční management a strategické řízení profil doc. JUDr. Martin Janků, CSc. Commercial Law profil PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D. Mezinárodní obchod profil PhDr. Eva Kašparová, Ph.D. Řízení lidských zdrojů profil Mgr. Jiří Kocich, MBA Marketing, media a soft skills profil Mgr. Kateřina Koželská Management a řízení ve zdravotnictví profil Ing. Jan Kovalčík, CIA Řídicí a kontrolní systém, interní audit profil Mgr. Dagmar Krhůtková Marketing, media a soft skills profil Ing. Ondřej Kubala Public relations a komunikace profil Ing. Lenka Lamešová Interactive Online MBA - Leadership profil Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Marketing, media a soft skills profil Ing. Jiří Mach, Ph.D. Finanční management a strategické řízení profil Ing. Martin Marian Management cestovního ruchu profil Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Veřejná správa profil Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. Obchodní právo v podnikání profil Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D. Mezinárodní obchod profil Filip Ondruš, MBA Real Estate profil Ing. Monika Palatková, Ph.D. Management cestovního ruchu profil PhDr. Jitka Patríková Management soft skills profil Ing. David Pejčoch, DiS. CAPM Řízení informačních technologií profil Ing. Dalibor Pituch Veřejná správa profil Ing. Bohuslav Poduška, CIA Řídicí a kontrolní systém, interní audit profil Bc. Magdaléna Prunerová Management soft skills profil Ing. Petr Řáda Řízení informačních technologií profil Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D. Doprava, spoje, logistika profil PhDr. Alex Röhrich, Ph.D. Public relations a komunikace profil doc. Ing. Alexej Sato, CSc. Mezinárodní obchod profil Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková Veřejná správa profil Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI Řízení informačních technologií profil Ing. Miloslav Slanina Řízení informačních technologií profil Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. Management a řízení ve zdravotnictví profil Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. profil Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Daně, účetnictví a controlling profil doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Finanční management a strategické řízení financí profil Pavla Temrová Real Estate profil Jan Tolar, CGEIT, CRISC Řízení informačních technologií profil Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc. Doprava, spoje a logistika profil Ing. Michal Uryč Public relations a komunikace profil Ing. Tomáš Vican, MBA, MSc., Ph.D. Public relations a komunikace - specializace pro vinaře a obchodníky s vínem profil Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. Marketing, media a soft skills profil doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. Doprava, spoje, logistika profil JUDr. et MgA. Petra Žikovská Marketing, media a soft skills profil
Ing. Ondřej Antoš, LL.M. Real Estate profil JUDr. Luboš Bárta, MBA Management cestovního ruchu profil Ing. Jan Barták Management cestovního ruchu profil Mgr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA Management, organizace, řízení profil Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D. Daně, účetnictví a controlling profil MUDr. Michal Čillík Ph.D. Management, organizace a řízení profil Ing. Jiří Fajkus Real Estate profil Ing. Michal Filla Daně, účetnictví a controlling profil PhDr. Stanislav Gálik DBA profil PhDr. Jan Gruber, Ph.D. Management soft skills profil Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Řízení lidských zdrojů profil Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., MBA Mezinárodní obchod profil Ing. Josef Hlaváč, Ph.D. Řízení informačních technologií profil Ing. Jaroslava Hřebíková, CIA Řídicí a kontrolní systém, interní audit profil Ing. Petr Hujňák, CSc. DBA profil Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D. , LL.M. Commercial Law profil Ing. Antonín Janda Daně, účetnictví a controlling profil JUDr. Marek Jansta, LL. M. Management a řízení ve zdravotnictví profil JUDr. Pavel Jindřich Řízení lidských zdrojů profil Mgr. Klára Laušová Kazelleová Public relations a komunikace profil Ing. Monika Kohoutková, MBA Řízení lidských zdrojů profil Ing. Radek Kopřiva, Ph.D. Veřejná správa profil Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Finanční management a strategické řízení financí profil Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Real Estate profil Ing. Vladimír Kufner Řízení informačních technologií profil JUDr. Bc. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. Obchodní právo v podnikání profil Ing. Petr Mačat, Ph.D. Řízení informačních technologií profil Mgr. Tomáš Machurek Management a řízení ve zdravotnictví profil PhDr. Josef Maršík, CSc. Public relations a komunikace profil Ing. Ivica Másilková Interactive Online MBA - Leadership profil Mgr. Michaela Mrštíková Management, organizace a řízení profil Prof. Dr. Martin Nikolo, Ph.D. International Executive MBA profil Ing. Milena Otavová, Ph.D. Daně, účetnictví a controlling profil Ing. Jitka Pánková Strategické řízení podniku profil Mgr. Václav Pavlečka Public relations a komunikace - specializace pro vinaře a obchodníky s vínem profil Ing. Jan Pinta, MBA Řízení informačních technologií profil JUDr. Iva Podhorská, LL.M. Obchodní právo v podnikání profil Ing. Milan Postler, Ph.D. Marketing, media a soft skills profil Ing. Jana Puhalová Management soft skill profil Ing. Mgr. Luďka Raimondová Public relations a komunikace profil Prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Informační technologie profil Ing. Marika Sablová Řízení lidských zdrojů profil RNDr. Miroslav Šedivý Řízení informačních technologií profil Mgr. Hedvika Šimková Řízení lidských zdrojů profil Mgr. Bc. Jiří Skála Informační technologie profil Ing. Roman Smolka Řízení informačních technologií profil Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA Management, organizace, řízení profil JUDr. Petr Šťastný Executive Master of Laws profil Ing. Pavel Svačina, Ph.D. Finanční management a strategické řízení financí profil Mgr. Dita Svobodová Ph.D. Management a řízení ve zdravotnictví profil Mgr. Petra Tichá Management, organizace a řízení profil Ing. Šárka Tomisová Doprava, spoje a logistika profil Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Management soft skills profil Ing. et Bc. Vlasta Váchová Řízení lidských zdrojů profil Ing. Vladimír Volko DBA profil JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. Obchodní právo v podnikání profil PhDr. Martin Zibrín, MBA Projektové řízení a plánování profil RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Řízení lidských zdrojů profil
Ing. Emil Antušák, Ph.D Strategické řízení podniku profil Ing. Robert Baťa, Ph.D. Veřejná správa profil Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA Marketing, media a soft skills profil Ing. Zdeněk Boháč Řízení informačních technologií profil Mgr. Robert Čapek, Ph. D. profil Mgr. Jiří Daníček Marketing, media a soft skills profil Mgr. Dana Fajmonová, MBA Řízení lidských zdrojů profil PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D. Řízení lidských zdrojů profil Ing. Marek Galo Řízení informačních technologií profil PhDr. František Grunt Marketing, media a soft skills profil Ing. Daniel Häusler Řídicí a kontrolní systém, interní audit profil Ing. Eva Hejlová Řízení lidských zdrojů profil Petra Horáková Management cestovního ruchu profil PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D. Management, organizace, řízení profil Ing. Yvona Charouzdová Management soft skills profil Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Marketing, media a soft skills profil Mgr. Jiří Jandečka DBA profil Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. Management cestovního ruchu profil Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D. Rizeni lidskych zdroju profil PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Řízení lidských zdrojů profil PhDr. Lenka Kolajová Management soft skills profil Mgr. Karolina Koubová Šubrtová Management, organizace, řízení profil Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D. Finanční management a strategické řízení profil Ing. Dana Kubíčková, CSc. Finanční management a strategické řízení financí profil Mgr. Vojtěch Lambert Marketing, media a soft skills profil Ing. Klára Lauritzenová DBA profil doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Real Estate profil Mgr. Pavel Mašek Public relations a komunikace profil Ing. Petr Marounek, Ph.D. Řízení informačních technologií profil Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. Management, organizace, řízení profil Ing. Monika Němečková Real Estate profil Ing. Luděk Novák Real Estate profil Mgr. František Paikrt Real Estate profil JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. Executive LLM - Commercial Law profil Bc. Miloslav Pecinovský Řízení informačních technologií profil Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Projektové řízení a plánování profil Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D. Real Estate profil Bc. Milan Průcha Management cestovního ruchu profil Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Commercial Law profil Ing. Tomáš Rain, Ph.D. Informační technologie profil Ing. David Říha, Ph.D., MBA Marketing, media a soft skills profil Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Management obchodu profil Richard Selby, PhD. International Executive profil Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. Projektové řízení a plánování profil JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA Executive Master of Laws (LLM) Commercial Law profil Doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. Daně, účetnictví a controlling profil Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. Finanční management a strategické řízení profil Ing. Tomáš Stöhr DBA profil JUDr. Daniela Světlíková Obchodní právo v podnikání profil Ing. Simona Székelyová Veřejná správa profil Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Management cestovního ruchu profil Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Veřejná správa profil Ing. Václav Urban, QAD Informační technologie profil Ing. Jakub Vacek Management cestovního ruchu profil Ing. Tomáš Vostřel Projektové řízení a plánování profil Mgr. Tomáš Zdražil Marketing, media a soft skills profil Ing. Magda Zikmundová Řízení lidských zdrojů profil

Naši partneři

IADL EABS ACBSP Ministerstvo vnitra BCC Hospodářská komora ČR ČIIA CMS SPŘ