5S – o minimalismu z Japonska, který vám zefektivní práci

Metodologie použitá poprvé v poválečném Japonsku ve společnosti Toyota je dnes už známá po celém světě. Možná ji používáte například doma v kuchyni, aplikujete ji také na pracovišti?

Metoda 5S aneb cesta k tzv. štíhlému pracovišti


Štíhlé pracoviště (Lean Production) je pojem používaný v logistice a souvisí především s výrobou, minimalizací plýtvání a s maximalizací výkonu. Jednou z metod používanou k dosažení štíhlého pracoviště je japonská metoda 5S, která má za úkol odstranit následující:

  • zbytečné úkony, kterými zaměstnanci ztrácí čas,
  • nejednotné pracovní postupy napříč pracovišti,
  • neorganizované rozmístění pracovních nástrojů a materiálů,
  • nadbytečné zásoby a nepotřebné pracovní nástroje,
  • plýtvání časem spojeným s úklidem a kompletací neúplných podkladů,
  • špatnou organizaci pracoviště.

První tři principy popisují, jak ke změně na pracovišti dojít, zbylé dva principy jsou návodem, jak ve změně setrvat.

SEIRI = „SORTOVAT“

Vytřídit. Vyřadit. Prvním krokem je důkladné prozkoumání pracovních procesů a odklizení všeho, co není potřeba. Třídění je základní stavební kámen úspěchu, je potřeba provést ho skutečně důkladně a v plném rozsahu. Myslet byste měli nejen na samotné pracovní místo, ale i na veškeré úložné prostory, každý předmět, každou krabici, šuplík.

SEITON = „SEŘADIT“

Druhým krokem je najít správné místo pro všechny předměty. Klíčem k optimálnímu umístění je frekvence používání předmětů a jejich posloupnost v pracovním procesu. Při umisťování bereme v potaz i bezpečnost práce a ergonomii. Nedílnou součástí druhého kroku je také zřetelné označení a vytvoření layoutu pracoviště.

SEISO = „SETŘÍT“

Uklízet. Čistit. Pracoviště, nástroje a materiál je potřeba udržovat v čistotě. Je tedy potřeba zajistit, aby každý pracovník věděl, jak se který nástroj čistí. Nezapomeňte na vhodné umístění uložení odpadu tak, aby nezdržovalo samotný pracovní výkon a zároveň aby odpad nepřekážel na manipulační ploše.

SEIKETSU = „STANDARDIZOVAT“

Aby předchozí kroky byly trvalé, prováděly se stále stejným způsobem a se stejnou frekvencí, je vhodné vytvořit standard pracoviště. Zavedené postupy, činnosti, uložení se zdokumentují popisem, případně se doplní fotodokumentací a v neposlední řadě se nastaví odpovědnostní systém.

SHITSUKE = „SETRVAT“

Nejde o jednorázový samospádný počin, bez disciplíny hrozí sklouznutí zpět ke starým praktikám. V pátém kroku je potřeba zajistit proškolení všech zaměstnanců, v případě potřeby (např. nástup nových) školení opakovat a pravidelně i namátkově kontrolovat dodržování nastavených pořádků.

Kroky se opakují v případě změn v procesu, vstupu nových faktorů a technologií.

 

Nejčastěji se metoda 5S používá v průmyslové výrobě, ale své využití si najde kdekoli od pracovního stolu účetní, manažera nebo právě třeba v kuchyni.