Branko Černý

Ředitel největšího vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky

Branko Černý

Studium bylo skutečně inspirativní. Téměř po každém setkání s lektory jsem ihned aplikoval poznatky do praxe. Bylo skvělé se setkat s tolika zajímavými lidmi z praxe, za které nemluví akademické tituly, ale jejich úspěchy.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference