Eva Jungmanová

Lektorka kurzů - EtikArt centrum osobního rozvoje

Eva Jungmanová

Se studiem na Business Institutu jsem byla velmi spokojena. Ocenila jsem zejména profesionalitu lektorů, jejichž znalosti a poznatky nejsou pouze akademické a teoretické, ale vycházejí hlavně z praxe. Kombinace pedagogických schopností spolu s praktickou znalostí business prostředí byla pro mě jako pro podnikatele velkým přínosem. Lektoři byli mimo jiné velmi ochotní, komunikativní a přístupní řešení jakéhokoliv problému. Studiem jsem získala komplexní náhled na Public relations jako na nově se profilující disciplínu v českém prostředí, která se stává strategickým manažerským nástrojem.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference