Hana Salačová Svobodová

OSVČ: procesní a personální management

Hana Salačová Svobodová

Lektorský tým je skvělý odborně i lidsky. Přátelský přístup, humor a pohoda, kterou kolem sebe všichni lektoři během našeho studia šířili, formovala prima atmosféru v celé studijní skupině. Hodně jsme diskutovali, sdíleli, ptali se. S každým kouskem teorie jsme dostali i hromadu praktických příkladů a souvislostí.
Vedle lektorů a kolegů jsou moc fajn i lidé z Business Institutu. Vždy vstřícní a příjemní. Včas jsme měli všechny informace, technicky všechno fungovalo.
Pořád se cítím s Business Institutem svázána a dál ráda navštěvuji jimi pořádané akce.
Kdybych se rozhodovala znovu, nezaváhám. Svým přátelům Business Institut upřímně doporučuji.