Ing. Martin Čvančara

Klinický inženýr Kardiocentra KKN a.s. a vedoucí oddělení pro zdravotnickou techniku

Ing. Martin Čvančara

Studium MBA na Business Institutu hodnotím velmi pozitivně. Výuka a přednášky byly velice obohacující, poučné a věcné. Velmi kladně hodnotím také lektorský tým.

Během studia jsem se naučil efektivněji řídit oddělení a zaměstnance a získané poznatky včetně nových trendů ,které jsem v průběhu studia aplikoval do praxe včetně navrženého algoritmu ze závěrečné práce.
Studium jednoznačně doporučuji a to nejen lidem působícím ve firmách nebo mezinárodních společnostech, ale všem, kteří se chtějí profesně posunout dále.