Ing. Ondřej Grim, MBA

Vedoucí softwarových projektů

Ing. Ondřej Grim, MBA

Studium pod vedením řady ochotných a vstřícných odborníků z různých oborů rozšířilo moje obzory v oblasti managementu a obohatilo mě o řadu cenných poznatků uplatnitelných v praxi.