Petr Lavička

Senior IT analytik

Petr Lavička

Největší přínos studia shledávám v synergii, která vznikla na jednotlivých hodinách s kolegy a s lektory, kdy jsme debatovali nad jednotlivými oblastmi a člověk se vždy přiučil něco nového z praxe. Studium mi v mé praxi pomohlo v tom smyslu, že uplatňuji některé nové metody, které jsem se naučil, které jsem získal při komunikaci se studenty a lektory na hodinách.

Největší úspěch studia zaznamenáte v případě, kdy vám vaši blízcí, ať už je to rodina či kolegové, sami oznámí, že váš charakter se posunul na další level.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference