Ing. Vojtěch Blažek, MBA

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. - referent silniční kontroly

Ing. Vojtěch Blažek, MBA

Na studiu velmi oceňuji vysokou profesní odbornost jednotlivých lektorů a časovou flexibilitu. V rámci jednotlivých modulů studia došlo ke konzultacím rozličných oblastí zaměření studia zejména s ohledem na možnou realizovatelnost návrhů v praxi. Studium pro mě bylo jednoznačně velkým přínosem.