Ivan Malec

Obchodní manažer - DEL a.s.

Ivan Malec

Zvolil jsem studium na Business Institutu za účelem získání a prohloubení znalostí z oblasti projektového managementu. Projektovému řízení se dlouhodobě věnuji, v souvislosti s realizací velkých VaV projektů jsem ale potřeboval kvalitní zpětnou vazbu a oponenturu k mnoha specializovaným otázkám a indikátorům úspěšnosti realizace projektů. Business Institut mi zajistil prostřednictvím lektorských setkání možnost individuálních konzultací se špičkovými specialisty na danou oblast a stejně tak možnost volby tématu a zpracování závěrečné práce tak, aby korespondovala s požadavky mé aktuální praxe.