Iveta Nemčíková

HR manager - Austrian Airlines Technik Bratislava

Iveta Nemčíková

Celá oblast HR dnes klade na manažery vysoké nároky. Situace a vývoj na trhu práce vyžaduje eliminovat chyby a přijímat adekvátní rozhodnutí, opřená o zkušenosti a know-how, jež skutečně fungují a přinášejí výsledky. Kdo chce uspět v získávání, řízení a motivaci kvalitních lidí musí získávat nové zkušenosti a kontakty. Studium MBA považuji za další krok dopředu, a jsem velmi ráda, že jsem zvolila právě Business Institut. Se studijním programem i jeho nástavbou v podobě networkingových setkání jsem byla velmi spokojená. Oceňuji hlavně profesionální přístup jednotlivých lektorů – potvrdilo se mi, že zde učí opravdové špičky ve svém oboru.