Jan Horáček

Jan Horáček

Největší přínos je, že se naučíte poměrně dost věcí za krátkou dobu, protože přece jenom to studium trvá něco přes rok, ale je potřeba intenzivně studovat. Takže ty znalosti určitě nabydete za krátkou dobu. Studium mi určitě pomohlo, protože jsem si vybral obor, ve kterém jsem měl vědomosti na nízké úrovni a přece jenom to studium mě obohatilo o ty znalosti, které jsem potřeboval a nakonec po dobu toho studia jsem je uplatňoval v praxi podle potřeby.