Jana Nagyová

Supply Chain Operations Professional - IBM

Jana Nagyová

Štúdium na Business inštitúte bola rozhodne dobrá voľba z toho dvôdu, že kladie dôraz na prax a podľa toho volí aj svojich lektorov. Sú to odborníci , ktorí majú bohaté pracovné skúsenosti v danej oblasti. Lektorské stretnutia prebiehajúce v priateľskej atmosfére boli vždy plné ich zaujímavých postrehov a poznatkov. Veľmi oceňujem, že systém študia dovoľuje skĺbiť pracovné a štúdijné povinosti so súkromným životom. Pozitívne hodnotím i prístup pracovníkov BI, ktorí sú vždy ochotní pomocť, poradiť, nasmerovať vás. Som rada, že svoj sen o štúdiu MBA som si splnila práve prostredníctvom Business Inštitútu.