Jana Sombergerová

Manažerka v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu

Jana Sombergerová

Studium MBA na Business Institutu doporučuji. Profesionální a mnohdy zcela individuální přístup některých lektorů byl obrovským přínosem pro rozšíření znalostí v mé dosavadní hotelové praxi. Oceňuji také vynikající přístup, vstřícnost a organizaci jednotlivých semestrů i podle individuálních potřeb studentů. Dále velice kladně hodnotím i možnosti nadále se účastnit zajímavých přednášek a blokových modulů z různých oborů lidské činnosti. Zároveň jsem ráda, že jsem se setkala i s partou příjemných spolužáků, s nimiž jsem navázala přátelství.