Karel Kostka

Majitel a ředitel - Střední škola Kostka s.r.o.

Karel Kostka

Za největší přínos MBA studia na Business Institutu spatřuji jednak možnost širokého oborového portfolia, ze kterého si zájemce může vybrat studijní zaměření na míru, a dále časovou flexibilitu studia, umožňující přizpůsobit studijní dobu časovým možnostem studenta. Vyzdvihl bych vysokou odbornou erudici lektorů, kteří byli schopni v průběhu jednotlivých studijních cyklů seznamovat studenty nejenom s teoretickými poučkami a návody, ale především s praktickými zkušenostmi uplatnitelnými v manažerské praxi.
Celkově hodnotím studium jako velmi přínosné a zajímavé.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference