Kateřina Cempírková

HR projekt manažerka

Kateřina Cempírková

Největší přínos studia vidím v 3 oblastech. Za prvé, spojila jsem praxi s teorií a teorii s praxí. Networkingem jsem získala nové kontakty a přátelství. Poslední oblastí je seberozvoj. Minimálně rok jsem se věnovala sama sobě, svým vědomostem a znalostem a osobnímu rozvoji.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference