Libor Straka

Podnikatel

Libor Straka

Na studiu MBA v Business Institutu si nejvíce cením jeho přísnosti. Rozhodně si na této škole studenti nekoupí diplom za zaplacené školné; musí si jej poctivě zasloužit.

Studium mě osobně prospělo v několika oblastech, z nichž některé mají dokonce již v současnosti ekonomický přínos. Především bych zmínil, že mě škola donutila naučit se obchodovat na kapitálových trzích, což již nyní, k mému překvapení, nese své ovoce. Byl jsem donucen provést kompletní finanční analýzu své firmy; její výsledky byly pro mě a mé společníky překvapením a vedly k rozhodnutím, které bychom jinak neudělali. Díky této škole jsem musel zvládnout mezinárodní daňovou a účetní problematiku, což vedlo k tomu, že jsme umístili některé naše podnikatelské aktivity do zemí se stabilnějším právním prostředím.

Ve srovnání s přáteli, kteří absolvovali MBA v jiných institucích mohu uvést, že si Business Institut drží pragmatický a praktický pohled na vyučovanou problematiku. V průběhu studia lze absolvovat řadu přednášek významných osobností z komerční sféry, což je pro studenty MBA velmi inspirující a poučné.

Studijní program MBA v Business Institutu mohu doporučit, jeho poměr cena/výkon je podle mého mínění nadprůměrný.