Markéta Cahová

Osobní bankéř - GE Money Bank, a.s.

Markéta Cahová

Mám zkušenosti se studiem jak na státních, tak na privátních institucích. Business Institut je první škola, kde se ke mně chovají jako k partnerovi a neuplatňují nadřazenou pozici moci a síly. S lektory můžeme během lektorských setkání prodiskutovat praktické problémy, se kterými se setkáváme ve své každodenní praxi a dostává se nám často velice praktických informací, nejen doktrinální povahy. Velice se mi líbila i možnost bezplatné účasti na řadě zajímavých blokových modulů, kde přednášejí špičky ve svém oboru.

Dokončené studijní programy:

    Zpět na reference