Martin Kosek

Business Coach

Martin Kosek

Studium na Business Institutu bylo dobrou inspirací. Ať již setkávání s vynikajícími lektory či s kolegy při lektorských setkáních. Subjektivně nejvíce oceňuji individuální zpětné vazby, které člověk dostával ke svým úvahám v postupových pracích. Zejména pak zpětné vazby k prezentačním dovednostem byly velkým posunem vpřed. Oproti akademické půdě poskytuje Business Institut přátelské a velmi vlídné prostředí.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference