Martina Pohorelská

Vedoucí oddělení ekonomiky a rozpočtu - Fakultní nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Bánské Bystrici

Martina Pohorelská

Práca v zdravotníctve je veľmi náročná a vyžaduje rozsiahle odborné znalosti nielen v oblasti poskytovania zdravotných služieb, ale aj v oblasti riadenia a manažmentu organizácie. Štúdium MBA v odbore Management a riadenie v zdravotníctve mi rozšíril obraz o fungovaní zdravotníctva v iných krajinách. Ako vedúca oddelenia ekonomiky a rozpočtu jednej z najväčších slovenských nemocníc som veľmi ocenila, že sa lektori venovali nielen ekonomickému, finančnému a personálnemu riadeniu v nemocnici, ale poskytli nám nový marketingový pohľad na zdravotníctvo. Z viacerých modulov som predostrela vedeniu nemocnice odporúčania na zmeny, ktoré pomôžu nielen našim pacientom, ale aj zdravotníckemu personálu. Veľmi sa mi páčil aj modul Efektívne sebariadenia a time management, ktorý sa svojim obsahom zameral na študenta ako osobu, ktorá môže prostredníctvom malých zmien optimalizovať využitie svojho osobného a pracovného času. Štúdium hodnotím veľmi pozitívne, na vysokej odbornej úrovni a odporúčam ho každému, kto na sebe chce pracovať a ďalej sa vzdelávať.