Mgr. Olga Třísková, DBA

Director, Deloitte Advisory, s.r.o.

Mgr. Olga Třísková, DBA

Studium DBA na téma Leadership a management mi umožnilo rozšířit si znalosti v daných oblastech nejen pomocí přednášek od odborníků ve svých oborech, ale především četbou vhodně doporučené literatury. Ač se z důvodu pandemických opatření jednalo především o online formu studia, seznámila jsem se s inspirativními lidmi a celý studijní program hodnotím velice pozitivně.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference