Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA

Obchodní ředitelka

Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA

Štúdium MBA som si vybrala na základe kladných referencií od spokojných absolventov, a som rada, že sa k nim radím od teraz i ja. Pozitívne hodnotím pohodlnú formu štúdia online, s prezentáciami a materiálmi na dosah kedy koľvek, a s odporúčanou literatúrou. Skúste tiež v Business Institut a presvedčte sa sami.