Michal Klimeš

Během své dosavadní praxe jsem prošel několik školení zaměřených na manažerské dovednosti, avšak až studium na Business Institutu mi pomohlo získat ucelený přehled o tom, v čem skutečně spočívá management a řízení organizace. Velmi oceňuji profesionalitu lektorů, přátelský přístup realizačního týmu i možnost individuelního studijního plánu.