Miroslav Meleg

Vedoucí logistiky

Miroslav Meleg

Po šesti letech od ukončení vysoké školy se zaměřením na logistiku jsem přemýšlel, jak si dále rozšířit vzdělání v oblasti logistiky. Po letech praxe v oboru bylo studium na Business Institutu výborným rozhodnutím. Díky lektorům, kteří jsou profesionály v daném oboru a studujícím kolegům, jsem měl možnost získat nové poznatky nejen na teoretické úrovni, ale především z praxe. Studium bylo hodně zaměřené na využití teorie v praxi a možnostech zlepšení současného stavu. Tím jsem získal znalosti o tom, jak to funguje v jiných odvětvích logistiky, nejen z pohledu výrobce. Konfrontace a časté diskuze na dané téma mi přinesly vetší rozhled a také znalosti v oboru, které následně využiji ve své budoucí praxi. Jsem přesvědčen o tom, že investovaný čas do studia byl velmi přínosný a rozhodně to byl krok správným směrem.