PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA

Ředitelka školy, speciální pedagožka, muzikoterapeutka, mentorka, lektorka

PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA

Studium na Business Institut bylo pro mě cennou životní zkušeností. Oceňuji kvalitní organizaci studia, adekvátní rozložení studijních programů a dostupnost podkladů, které mi umožnilo zvládnout studium při zaměstnání bez větších obtíží. Rovněž oceňuji praktické zkušenosti přednášejících v daném oboru. Rovněž oceňuji vstřícný a profesionální přístup studijního oddělení, které podávalo rychle a s trpělivostí vyčerpávající informace na mé dotazy.