Patrik Michnáč

Jednatel firmy X-Tech, s. r. o.

Patrik Michnáč

Štúdium na MBA mi ako pracujúcemu človekovi poskytlo nesmierne veľa v oblasti získania nových vedomostí a orientovania sa v súčasnom rýchlo sa vyvíjajúcom svete informačných technológií a praxe, ako aj v oblasti schopnosti prípadnej profesionálnej reorientácie. Veľmi si cením vysokú profesionálnu a odbornú úroveň lektorov, ich chápavý, ľudský a individuálny prístup, za čo im aj úprimne ďakujem. Moje osobitné poďakovanie a uznanie patrí Ing. Ivovi Duchečkovi, riaditeľovi Business Inštitútu. Toto medzinárodne uznávané štúdium jednoznačne odporúčam každému, kto potrebuje zdokonaliť svoj profesijný status a získať rozsiahle a zaujímavé vedomosti aj pre svoj osobný vlastný postup.