Pavel Hendrych

Chief Operations Officer

Pavel Hendrych

O studiu MBA jsem přemýšlel poměrně dlouhou dobu a významný čas jsem věnoval i volbě instituce, kde bych vzdělávací program absolvoval. Po návštěvě mnoha ukázkových hodin jsem se rozhodl pro Business Institut, který mě přesvědčil nejenom profesionálně a obsažně výborným kurzem přesně odpovídajícím mým očekáváním, ale i faktem, že se mezi lektory nacházelo i několik profesionálů, se kterými jsem měl v minulosti možnost spolupracovat k mé plné spokojenosti.

Pokud mám dnes s odstupem času zhodnotit studium jako takové, jedná se skutečně “o jinou školu” – jednotlivá setkání byla vedena ve velmi konstruktivním a přátelském duchu, poznatky bylo možno aplikovat obratem ve vlastní praxi.

Jako další benefit vnímám i náročnost studia, která mě musím říci v pozitivní duchu překvapila, včetně rozsahu a hloubky závěrečné zkoušky. Získal jsem i mnoho kontaktů mezi studenty a lektory, celkově vnímám studium a následné uplatnění poznatků jako velmi přínosné pro můj pracovní i osobní život.