Petr Chajma

Vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek - Národní knihovna ČR

Petr Chajma

Pracuji ve státní správě v oblasti programového financování, controllingu a projektového řízení. Business Institut jsem si zvolil z důvodu nabízeného oboru projektového řízení a plánování, který by mně pomohl najít a uplatnit vhodnější postupy, metody a styly řízení ve státní správě. Studium mně pomohlo ujednotit a prohloubit teoretické a praktické znalosti, které již uplatňuji ve své praxi. Na seminářích mě zaujal přístup a kvalita lektorského týmu, především provázanost studia s praktickým pohledem a komunikace lektora se studentem o stejném problému z různých úhlů. Pozitivně hodnotím i ostatní zaměstnance za jejich vstřícný přístup a ochotu. Business Institut doporučuji těm, kteří mají zájem o kvalitní studium a chtějí se ve své oblasti dále zdokonalovat.