Petra Jungwirthová

Tisková mluvčí Českých center

Petra Jungwirthová

Networkingová základna, kterou Business Institut poskytuje, má nesmírně hodnotný potenciál, čehož si velice vážím. Lektoři jsou odborníci z praxe s dobře vybudovanou teoretickou základnou, a kteří se tématům věnují a dokáží je obohatit o vlastní zkušenost.