Petra Nováková

Rizikový inženýr - Generali Pojišťovna a.s.

Petra Nováková

Děkuji celému lektorskému a organizačnímu kolektivu Business Institutu za podporu po celou dobu studia. Studium pro mě bylo přínosem a v mnoha oblastech mě profesně obohatilo. Velice mě systém a obsah studia, tak jak ho máte zavedený, zaujal. Z oblasti, která je mi profesně blízká, bych vyzdvihla krizové řízení. Více než 10 let se pohybuji v oblasti řízení BOZP, požární ochrany a řízení rizik. Studium mi pomohlo prohloubit znalosti a získat nové poznatky na úrovních krizového i strategického řízení. Know how od lektorů Business Institutu výrazně doplnilo i moje zkušenosti v oblasti vedení a lektorování vzdělávacích akcí.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference