Petra Vaculíková

Projektová manažerka – Univerzita Palackého v Olomouci

Petra Vaculíková

Lektorská setkání byla skvělou příležitostí sdílet informace, aktuální trendy a best practices s projektovými manažery napříč různými obory (VaV, automotive, IT, bankovní sektor, farmacie, logistika atd.). Všechny aktuální problémy a rizika našich projektů jsme konzultovali a vzájemně si poskytovali zpětnou vazbu. Pohled nezainteresovaného kolegy z oboru Vám mnohdy napomůže nahlížet na problematiku z jiného úhlu a dovede Vás k netradičním řešením, která mohou být vysoce funkční. Vybraní lektoři byly erudovaní, ráda bych zde vyzvedla lektorská setkání např. s panem Ing. Vostřelem či dr. Pitašem, která považuji za velmi přínosná a inspirativní. Kvituji s povděkem, že všechny prováděné analýzy v rámci studia byly koncipovány s možností okamžité implementace do praxe. Každé studium je takové, jaké si ho uděláte. Pro mě osobně bylo výbornou příležitostí si vyhradit větší prostor na četbu zahraničních odborných periodik v oboru a udržovat se tak v bdělosti.