Tomáš Knopp

Senior Project Manager Servodata a.s.

Tomáš Knopp

Dnešní dynamická doba klade na každého z nás vysoké pracovní nároky. Schopnost úspěšně se s nimi vypořádat je závislá nejen na osobnostních předpokladech, ale i na neustálém rozvoji dovedností a znalostí jedince. Pro svůj profesní rozvoj jsem zvolil zavedenou instituci s rozmanitým spektrem zkušených lektorů působících v soukromé i státní sféře a kteří mají co nabídnout svým studentům.

Dalším výběrovým faktorem pro mé další vzdělávání byl i způsob výuky, který mi umožňoval studium MBA zkombinovat jak s pracovním, tak i soukromým životem. Kromě získaných znalostí a praktických dovedností si odnáším zejména množství profesních kontaktů, předaných zkušeností a názorů z různých oborů lidských činností. Osobně považuji studium a profesní networking jako velice přínosné.

Dokončené studijní programy:

Zpět na reference