Tomáš Šurlák

jednatel beSURE s.r.o.

Tomáš Šurlák

Vzhledem k mé časové zaneprázdněnosti jsem využil online MBA program. Díky bohatým znalostem a zkušenostem veškerých lektorů jsem nabyl podstatné informace z oblasti marketingu a reklamy. Díky studiu jsem si doplnil své praktické znalosti z managementu a marketingu. Šlo zejména o schopnost strukturovaného postupu při plánování nebo úpravě strategického řízení a business analýzách. Současně jsem se naučil využívat více metodiku při stanovování cílů a lépe vyhodnocovat různé business strategie. Kromě toho jsem získal zajímavé poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, organizace činnosti a finančního řízení.