Věra Hrnečková

Věra Hrnečková

Chtěla jsem prohloubit své znalosti, získat zkušenosti z jiných firem, abych se profesně posunula a Business Institut mi jednoznačně vyhovoval svou programovou nabídkou, a i formou studia. Informace, které jsem dostala, jsem přemítala, jak to vlastně vypadá v naší firmě, jak jsou nastaveny procesy u nás, co by se dalo zlepšit a co by se dalo změnit.

V podstatě jako největší přínos vnímám to, že jsem schopná sama posuzovat řešené záležitostí v jejich komplexní provázanosti, a to mi velice pomáhá při řešení situací a při rozhodování.