Viliam Kolivoška

Vědecký pracovník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i.

Viliam Kolivoška

Štúdium finančného managementu na Business Institutu mi pomohlo získať komplexný náhľad na problematiku finančného plánovania a riadenia v rámci projektov, ale aj na iné oblasti, ktorými sú napríklad riadenie rizík, investovanie na kapitálových a devízových trhoch či daňové systémy. Získané znalosti využívam nie len vo svojom profesionálnom živote, ale aj pri riadení osobných financií.

Štúdium finančného managementu na Business Institutu odporúčam všetkým, ktorí v rámci svojho stredoškolského či vysokoškolského štúdia nemali možnosť získať hlbšie znalosti v oblasti financií, ale vo svojom profesionálnom živote sú nútení ich aplikovať.

Nespornou výhodou štúdia na Business Institutu oproti klasickému prezenčnému štúdiu je možnosť vytvoriť si vlastný časový plán, čo som pri svojom štúdiu využil. Kvalitu servisu zo strany študijného oddelenia hodnotím ako špičkovú. Znalosti získané na Business Institutu určite prevážili investovaný čas, úsilie a finančné prostriedky.