Vladimír Vozár

Primář

Vladimír Vozár

Pracuji jako primář Oddělení jednodenní chirurgie a mám v kompetenci zajištění celé agendy oddělení, včetně marketingu, komunikace s pojišťovnami, pacienty a soukromými dodavateli. Abych důkladněji pochopil fungování zdravotnického sytému a zlepšil si své manažerské schopnosti, které nejsou součástí vzdělávání na Lékařské fakultě, rozhodl jsem se pro studium MBA na Business Institutu, školou s nejlepšími referencemi. Studium prohloubilo moje znalosti a posunulo mě v chápání financování, vztahů a procesů ve zdravotnictví výrazně dopředu.