Akreditace a členství

Akreditace a členství

Ukazatelem kvality a důležitým kritériem při výběru MBA školy jsou její akreditace a členství v organizacích, které garantují kvalitu vzdělávání. Business Institut disponuje prestižními akreditacemi od domácích i zahraničních institucí.

European Association for Business Studies (EABS)

The European Association for Business Studies (EABS) byla založena v roce 1999. Jedná se o profesionální členskou organizaci zaměřenou na poskytování akreditačních služeb všem legitimním vzdělávacím institucím, jako jsou vysoké školy, univerzity či soukromé vzdělávací organizace vynikající kvalitou jimi poskytovaných služeb. Akreditace poskytované touto asociací se staly globálním standardem pro všechny MBA, BBA a další postgraduální vzdělávací programy, které dosahují špičkové úrovně.

The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Business Institut je členem ACBSP, jedné ze dvou nejprestižnějších amerických asociací, která sdružuje přední vzdělávací instituce po celém světě. ACBSP kontroluje kvalitu a úroveň nejen samotné instituce, ale i vyučovaných vzdělávacích programů, lektorů a samotných studentů. Členství v této asociaci je podmíněno poměrně náročným procesem, na který následně navazuje samotná akreditace instituce. ACBSP akredituje programy se zaměřením na ekonomiku, management, účetnictví a další vzdělávací programy související s podnikáním.

International Association for Distance Learning (IADL)

Business Institut je akreditován The International Association for Distance Learning (IADL), která zajišťuje kvalitu distančního a on-line vzdělávání v mezinárodním měřítku. IADL poskytuje srovnávací hodnocení, schvalování a uznávání zejména distančních a on-line vzdělávacích programů. Členy IADL jsou univerzity, vysoké školy a vzdělávací instituce, které jsou posuzovány schvalovací komisí na základě přísných kritérií.

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME) je společným projektem Organizace spojených národů (OSN) a vzdělávacích institucí, na kterých probíhá výuka managementu v rámci společenské odpovědnosti. Vize společnosti PRME je realizovat cíle udržitelného rozvoje prostřednictvím odpovědného přístupu v oblasti vzdělávání. Posláním PRME je proměna manažerského vzdělávání a posilování principů společenské zodpovědnosti v rozhodování top manažerů a lídrů. Do prestižní mezinárodní sítě PRME je zapojeno přes 500 předních vzdělávacích institucí z více než 80 zemí světa.

Ministerstvo vnitra České republiky

Business Institut je akreditován u Ministerstva vnitra České republiky dle ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., jako vzdělávací instituce pod číslem akreditace AK/I-47/2014, číslo jednací MV-138186-4/ODK-2014. Akreditace Ministerstva vnitra ČR opravňuje Business Institut ke vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků. Vedle akreditace instituce jsou akreditovány profesní vzdělávací programy v těchto oborech: management, veřejná správa, finanční management. Akreditace umožňuje uznat studijní programy MBA jako povinné vzdělávání vyšších úředníků územních samosprávných celků.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

Profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých a koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti.  Dále také spolupracuje se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizuje odborné akce, vydává odborné publikace a reprezentuje členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Česká manažerská asociace (ČMA)

Posláním ČMA je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli. Vznikla v roce 1990 a je dobrovolným nezávislým sdružením řídících pracovníků – manažerů. Mezi její cíle patří zvyšování prestiže manažerské profese, působení na zvyšování podnikatelské výkonnosti a spolupráce s výzkumnými institucemi a vysokými školami.

The British Chamber of Commerce Czech Republic

The British Chamber of Commerce byla založena v České republice v dubnu 1997. Sdružuje více než 240 členských společností reprezentujících široké spektrum zájmů v České republice, od hlavních investorů, až k individuálním podnikatelům. Podle průzkumu a jejího posouzení byla The British Chamber of Commerce označena jako nejlepší z 23 britských komor v Evropě.

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické prosperitě a stabilitě státu.

Český institut interních auditorů, z.s. (ČIIA)

Český institut interních auditorů (ČIIA) je občanské sdružení interních auditorů, které vzniklo za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 90 000 odborníků z více než 165 zemí.

The Institute of Internal Auditors (IIA)

Tato instituce byla založena v roce 1941 a představuje profesionální auditorskou společnost a uznávanou autoritu v oblasti vzdělávání. Její členové působí převážně ve sféře vnitřního auditu, řízení rizik, ve vládě, auditu informačních technologií, vzdělávání a bezpečnosti.

Česká marketingová společnost, o.s. (ČMS)

Česká marketingová společnost, o. s., je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových aktivit.

Společnost pro projektové řízení (SPŘ)

Společnost pro projektové řízení (SPŘ) je organizace sdružující firmy a jednotlivce zabývající se managementem projektů. Je národní organizací IPMA (International Project Management Association). Její prvořadou funkcí je prosazovat porozumění managementu projektů jako profesi, která má svou globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. Sdružuje projektové manažery napříč všemi obory lidské činnosti.