Literatura ke studiu zdarma

Studenti Business Institutu mají po celou dobu svého studia zajištěn přístup ke kvalitním informačním zdrojům, ze kterých mohou čerpat při psaní seminárních prací, případových studií a práce závěrečné. Odbornou literaturu si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, kterou vlastní Business Institut, nebo v online knihovně, která čítá více než milion titulů. Součástí studia jsou i materiály, sylaby, prezentace, videa a další audiovizuální pomůcky, které má student k dispozici kdykoliv a kdekoliv díky studentské sekci.

Online knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než milion titulů. K dispozici jsou nejen knižní tituly v českém jazyce, ale i cizojazyčné. V knihovně naleznete také odborné články i vědecké výzkumy. Rychlý přístup a uživatelsky přívětivé prostředí online knihovny usnadní celé studium. Číst je možné jak na počítači, tak na tabletu či mobilním telefonu.

 

Klasická knihovna

Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1500 odborných titulů. Seznam konkrétních knih a výpůjční řád je každému studentovi k dispozici ve studentské sekci.