7. 10. 2021 proběhl online seminář „Jak koučovat svůj tým i jednotlivce“

Koučování nám pomáhá nalézt cestu k lepšímu využití lidského potenciálu, ke zvyšování osobní výkonnosti a vnitřní zainteresovanosti. Každý z nás má v sobě obrovské zdroje a možnosti, které ne vždy plně využíváme. O tom, jak možnosti využít jsme si povídali s lektorkou PhDr. Jitkou Patríkovou.

Žijeme v období rostoucích změn. Mění se technologie, lidé, jejich očekávání a hodnoty, mění se fungování celé společnosti. Často se ocitáme ve specifických situacích, tradiční postupy nám přestávají fungovat a na nové situace nám návody chybí. Přijetí osobní zodpovědnosti je nutnou podmínkou přežití. Koučování nám pomáhá nalézt cestu k lepšímu využití lidského potenciálu, ke zvyšování osobní výkonnosti a vnitřní zainteresovanosti. Každý z nás má v sobě obrovské zdroje a možnosti, které ne vždy plně využíváme. Koučovací způsob vedení lidí vymezuje nový prostor pro rozvoj výkonnosti jednotlivců i celých týmů, vytváří podmínky pro efektivní řešení a stává se tak součástí požadované výbavy manažera.

Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že pro vás byl seminář přínosem.

Nestihli jste se k semináři připojit? Připravujeme pro vás další.

Těšíme se na příště.