Business Institut zahájil 25. cyklus studia programů MBA, DBA, BBA a LLM

Zájem o studium manažerských programů MBA, DBA, BBA a LLM nadále zaznamenává vzestupný trend. Potvrzuje se, že v době ekonomické konjuktury a inovačního boomu roste zájem firem a jejích manažerů o další prohlubování znalostí. Zájemci o studium stále více preferují i moderní formy výuky směřující k maximální efektivitě studia a časové úspoře.

Prestižní Business Institut zahájil jubilejní 25. cyklus studia manažerských programů. A při té to příležitosti nabídl novým studentům hned několik zajímavých novinek. Ti se tak mohou těšit na upravenou strukturu nejžádanějších MBA programů, která lépe odráží aktuální požadavky trhu a zaměstnavatelů, i zcela novou podobu online studia. Pro zvýšení studijního komfortu budou mít studenti k dispozici moderní online knihovnu a zcela přepracovanou e-learningovou platformu.

V rámci upravené struktury programů MBA studentům Business Institut nově nabídl například specializaci Marketing a reklama, jejíž významnou součást tvoří digitální marketing a oblast sociálních sítí. Zajímavou proměnou prošel i program Management zdravotnictví, kde se kromě nových studijních modulů studenti setkají i s novými tvářemi špičkových odborníků, kteří program lektorují.

„Programy MBA jsme přizpůsobili měnící se poptávce po skutečně kvalitních a aktuálně vyžadovaných znalostech. Firmy a jejich manažeři si uvědomují, že deficit aktuálního know-how může představovat brzdu v dalším rozvoji,“ říká k úpravám studijních programů Ing. Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu.

Zájemci o studium si, kromě nabídky programů MBA v kombinované formě, mohou nově vybírat i ze čtyř nejžádanějších programů, jež jsou k dispozici ve 100% online podobě. Business Institut zároveň garantuje zcela srovnatelnou kvalitu a odbornou náplň online studia jako u klasických programů.

„Roste poptávka schopných specialistů po dalším vzdělávání, kteří chtějí dále studovat a potřebují zároveň maximálně ušetřit čas. Ten má pro ně obrovskou reálnou i symbolickou hodnotu a rozšiřující se nabídkou online studia jim chceme vyjít vstříc,“ dodává k tématu Ing. Ivo Ducheček.

Business Institut v této souvislosti připravil zcela novou e-learningovou platformu, přes kterou studenti realizují veškeré studijní záležitosti od organizace a plánu studia až po odevzdávání studijních výstupů.

Zároveň je všem studujícím k dispozici moderní online knihovna s více 4200 tituly, která nabízí možnost neomezeného přístupu a rychlý a jednoduchý výběr z katalogu knih pro vlastní studium. Jedná se o další zvýšení komfortu pro studenty, kteří se nyní okamžitě dostanou ke studijní literatuře.

Další noví uchazeči nastoupí ke studiu manažerských programů v březnu příštího roku. To se netýká těch, kteří projeví zájem o online studium – ti mohou nově zahájit své další vzdělávání kdykoliv. „Nabídku online programů chceme určitě dále rozšiřovat. K tomu chystáme i další novinky, které budoucí zájemce i stávající studenty jistě potěší. Některé z nich představíme ještě do konce tohoto roku,“ uzavírá Ing. Ivo Ducheček.

Slavnostní přivítání nových studentů a zahájení jubilejního studijního cyklu letos proběhlo v kongresových prostorách hotelu Amarilis.