Business Institut zaznamenal rekordní zájem o studium MBA

Business Institut zahájil již 24. cyklus manažerských vzdělávacích programů MBA, DBA, BBA a LLM. Zájemci o studium si mohli vybírat z více než dvacítky oborových specializací, jež nejlépe odpovídají jejich kariérním požadavkům. Právě šíře nabídky manažerských programů, spolu s kvalitou lektorského týmu, dělá z Business Institutu zavedenou značku a setrvalého lídra v oblasti profesního vzdělávání.

„Zvyšujícím se zájmem studentů jsme potěšeni. Potvrzuje se, že motivace schopných lidí neupadá ani v období výrazné ekonomické konjuktury a možností na trhu práce,“ uvádí JUDr. Luboš Bárta, MBA, tajemník Business Institutu.

Kariérní postup vyžaduje nové znalosti a know-how

Lidé mění práci nejvíce za posledních pět let, ale postup za lepším si žádá aktuální znalosti a know-how. Studium MBA se navíc stává součástí personální strategie a kariérních plánů úspěšných společností, jež zaměstnancům nabízejí atraktivní mzdy a podmínky.

„Kdo chce zvýšit svoji cenu a uspět, musí prokázat náskok a nabídnout přidanou hodnotu, která ho odliší od ostatních. Kvalitní studium MBA na ověřené škole takový benefit představuje. Jsme rádi, že rostoucí počet zájemců si kvalitu, prestiž a výsledky spojuje s Business Institutem,“ dodává Luboš Bárta.

Významná část zájemců využívá studium MBA k zahájení nebo restartu vlastního podnikání. „Nezanedbatelný počet zájemců využívá studium MBA k řešení situací z podnikatelského života. Studium jim poskytne zpětnou vazbu i konkrétní návody, jež obratem využijí. Studenti se mohou věnovat řešení vlastních témat a případových studií s mentoringem a oponenturou zkušených lektorů, jež jim přinesou nové inspirace a nápady,“ říká k motivaci studentů Ing. Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu.

Business Institut chystá novou nabídku online programů

Ve svých dalších plánech musí Business Institut počítat s rozvojem inovačního podnikání, start-upů, pokračující digitalizací a masivním využíváním nových technologií. Ústřední hodnotou se pro zájemce o manažerské studium stává čas. Škola se tak snaží spojit kvalitní nabídku s maximální časovou úsporou a flexibilitou studia, kterou bude nadále vylepšovat.

„Chystáme novou strukturu online MBA programů a věříme, že touto nabídkou dále zvýšíme zájem u všech, kteří potřebují úzkostlivě šetřit čas a studovat odkudkoliv,“ dodává k tématu Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA, zástupkyně ředitele pro studijní a pedagogickou činnost Business Institutu.

Business Institut ve svých vzdělávacích programech dbá na zařazování nových témat, tak aby studenti získali skutečně to nejaktuálnější know-how, podpořené praxí. Právě důraz na kvalitu výuky a lektorů činí tuto školu výjimečnou a odlišuje ji od desítek poskytovatelů MBA titulů na trhu.

„Nemalá část lidí studuje MBA na doporučení. Pokud nemáte výsledky a kvalitu, nemůžete na specifickém trhu manažerského vzdělání, jež klade stále větší nároky, dlouhodobě uspět,“ uzavírá Soňa Španielová.

Titul MBA: prestiž, lepší uplatnění a růst příjmu

Co se týče dopadu studia MBA na kariéru, více než 80 % absolventů uvádí, že se jim podařilo získat lepší pracovní uplatnění do roka po obdržení titulu. Z toho více než třetina studentů si na profesním žebříčku polepšila ihned po absolvování MBA. Průzkum mezi absolventy ukazuje, že i z hlediska návratnosti finanční investice se MBA vyplatí. Přes 85 % absolventů uvádí, že se jim finance vložené do studia vrátily do dvou let od jeho ukončení.

Další noví uchazeči nastoupí ke studiu manažerských programů letos v říjnu. Business Institut chystá pro studenty i absolventy řadu novinek, které postupně představí v průběhu roku 2018