Ceník studia – EURO

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky, naopak studium zahrnuje možnost účastnit se lektorských setkání i z jiných programů. Bonusové blokové moduly a coffee breaky se zajímavými osobnostmi jsou rovněž v ceně studia. Cena za studium je daňově uznatelným nákladem.

Do 24. ledna 2021 platí mimořádně nízké ceny studia MBA, MBA online, BBA, LLM i DBA.

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere Vám více než 2 minuty.

ZOBRAZIT CENY V CZK
Studijní programCena za studium po slevě*Standardní cena studia
MBA
3.283 EUR
3.973 EUR s DPH
5.285 EUR
6.395 EUR
Online MBA
2.985 EUR
3.612 EUR s DPH
4.910 EUR
5.941 EUR
MBA v anglickém jazyce
4.080 EUR
4.937 EUR s DPH
6.605 EUR
7.992 EUR
Online MBA v anglickém jazyce
3.360 EUR
4.066 EUR s DPH
5.850 EUR
7.079 EUR
BBA
1.775 EUR
2.148 EUR s DPH
2.230 EUR
2.698 EUR
LLM
3.360 EUR
4.065 EUR s DPH
5.285 EUR
6.395 EUR
DBA
4.720 EUR
5.711 EUR s DPH
6.795 EUR
8.222 EUR
DBA v anglickém jazyce
5.665 EUR
6.855 EUR s DPH
7.740 EUR
9.365 EUR

Poplatek za studium zahrnuje

 • účast na lektorských setkáních včetně občerstvení
 • konzultace s lektory nad rámec studia
 • vstupní metodologický seminář o psaní postupových prací
 • přístup do studentské sekce, kde naleznete studijní materiály a informace ke studiu
 • služby knihovny a online knihovny s rozsáhlou nabídkou odborných titulů
 • hodnocení postupových prací včetně konzultací
 • vedení závěrečné práce včetně oponentského posudku
 • péči našeho studijního oddělení
 • účast na slavnostní promoci i pro rodinné příslušníky
 • diplom v anglickém jazyce, certifikát v českém jazyce, dodatek k diplomu v českém i anglickém jazyce

Ke studiu navíc získáte tyto výhody

 • bezplatné vzdělávací aktivity nad rámec studia: blokové moduly, odborné semináře, success stories
 • možnost navštěvovat lektorská setkání z jiných programů
 • možnost zdarma navštěvovat speciální moduly, kde přednášejí špičkoví odborníci a známé osobnosti
 • pomoc při získání lukrativnější manažerské pozice po ukončení studia
 • vlastní Alumni klub: i po ukončení studia zveme naše absolventy na vzdělávací aktivity a networkingová setkání
 • slevu na nákup literatury od společnosti Grada

Platební podmínky

 • Platbu za studium lze uhradit v jedné i více splátkách na základě individuální dohody.
 • První splátka se hradí před zahájením studia, další splátky se hradí v průběhu studia dle dohody o splátkovém kalendáři.

Daňové aspekty studia

 • Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou zaměstnavatel může uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců.
 • Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.