Ceník studia – EURO

Ceník studia – EURO

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky, naopak studium zahrnuje možnost účastnit se lektorských setkání i z jiných programů. Bonusové blokové moduly a coffee breaky se zajímavými osobnostmi jsou rovněž v ceně studia. Cena za studium je daňově uznatelným nákladem.

Otevíráme nový cyklus studia - Březen 2020

Přihlaste se a získejte slevu na studium

ZOBRAZIT CENY V CZK
Studijní programCena za studium po slevě*Standardní cena studia
Online MBA
3.098 EUR
3.749 EUR s DPH
5.490 EUR
6.643 EUR
MBA
4.705 EUR
5.693 EUR s DPH
5.490 EUR
6.643 EUR
MBA International Executive
4.235 EUR
5.124 EUR s DPH
6862 EUR
8303 EUR
DBA
4.902 EUR
5.932 EUR s DPH
7.059 EUR
8.541 EUR
BBA
1.921 EUR
2.324 EUR s DPH
2.313 EUR
2.798 EUR
Executive LLM – Commercial Law
3.490 EUR
4.223 EUR s DPH
5.490 EUR
6.643 EUR

Poplatek za studium zahrnuje

  • účast na lektorských setkáních včetně občerstvení
  • konzultace s lektory nad rámec studia
  • vstupní metodologický seminář o psaní postupových prací
  • přístup do studentské sekce, kde naleznete studijní materiály a informace ke studiu
  • služby knihovny a online knihovny s rozsáhlou nabídkou odborných titulů
  • hodnocení postupových prací včetně konzultací
  • vedení závěrečné práce včetně oponentského posudku
  • péči našeho studijního oddělení
  • účast na slavnostní promoci i pro rodinné příslušníky
  • diplom v anglickém jazyce, certifikát v českém jazyce, dodatek k diplomu v českém i anglickém jazyce

Ke studiu navíc získáte tyto výhody

  • bezplatné vzdělávací aktivity nad rámec studia: blokové moduly, odborné semináře, success stories
  • možnost navštěvovat lektorská setkání z jiných programů
  • možnost zdarma navštěvovat speciální moduly, kde přednášejí špičkoví odborníci a známé osobnosti
  • pomoc při získání lukrativnější manažerské pozice po ukončení studia
  • vlastní Alumni klub: i po ukončení studia zveme naše absolventy na vzdělávací aktivity a networkingová setkání
  • slevu na nákup literatury od společnosti Grada

Platební podmínky

  • Platbu za studium lze uhradit v jedné i více splátkách na základě individuální dohody.
  • První splátka se hradí před zahájením studia, další splátky se hradí v průběhu studia dle dohody o splátkovém kalendáři.

Daňové aspekty studia

  • Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou zaměstnavatel může uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců.
  • Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.