Lektorské setkání z programu MBA Řízení informačních technologií

Ing. Jan Mikulecký, Ph.D. seznámil studenty s metodami a nástroji auditu IS/ICT pro oblasti vývoje a řízení informačních systémů (IS), provozu informačních systémů a technologií (ICT), bezpečnostních incidentů a dalšími oblastmi.