Lektorské setkání z programu MBA Strategický management

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA představila v rámci modulu studentům znalosti z oblasti teorie a praxe managementu a řízení organizace s vykonávanou manažerskou pozicí s cílem zvýšit dovednost úspěšné aplikace ověřených přístupů, názorů, zkušeností a metod managementu v praxi.