Konference – Interní audit

Konference věnovaná aktuálním otázkám interního auditu.