Lektorská setkání

Podívejte se na lektorská setkání na Business Institutu. Kombinovaná forma studia. Setkání s lektory v moderně zařízených učebnách v pražských Vršovicích. Zahájení studia vždy 2x ročně, a to v březnu a říjnu.

Lektorské setkání z programu MBA Řízení informačních technologií

Ing. Jan Mikulecký, Ph.D. seznámil studenty s metodami a nástroji auditu IS/ICT pro oblasti vývoje a řízení informačních systémů (IS), provozu informačních systémů a technologií (ICT), bezpečnostních incidentů a dalšími oblastmi.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Strategický management

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA představila v rámci modulu studentům znalosti z oblasti teorie a praxe managementu a řízení organizace s vykonávanou manažerskou pozicí s cílem zvýšit dovednost úspěšné aplikace ověřených přístupů, názorů, zkušeností a metod managementu v praxi.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Řízení informačních technologií

Ing. Petr Mačat, Ph.D. provedl studenty tématem principů a mechanismů strategického řízení a tvorby informační strategie. Dále se věnovali problematice strategického řízení a metodě BSC a soustředili se na finančně-ekonomické aspekty spojené s řízením IS/IT, jako jsou například ITIL 2011 a Activity Based Costing.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Management, organizace a řízení

Studenti získali znalosti a praktické dovednosti využitelné k řízení lidí a celé organizace. Seznámili se s principy určování strategických cílů organizace, analýzou a optimalizací procesů a nákladů, finančním a projektovým řízením. Program se rovněž zaměřuje na rozvoj osobnosti a nalezení rovnováhy mezi osobním a profesním životem. Podívejte se na fotografie z výuky s paní lektorkou Ing. Štěpánkou Frýbovou Uličnou, Ph.D.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Management soft skills

Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D. obeznámil studenty v modulu Myselft Management v programu MBA Management soft skills. Dříve, než budeme chtít být dobrými lídry, je dobré znát sebe sama a svůj záměr. Svůj smysl, svoje kvality a cestu, na které je nám nejlépe.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Daně, účetnitctví a controlling

Paní doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D. seznámila studenty se systémem vedení finančního účetnictví podnikatelů, vysvětlila základní účetní principy, metodické prvky a nástroje v účetnictví. Studenti se naučili identifikovat základní elementy účetní závěrky, aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování podnikatelů v ČR.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Management, organizace a řízení

Program se průřezově zaměřuje na všechny klíčové oblasti managementu.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Leadership (interactive online)

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. provedla naše studenty tématem Leadershipu a názorně ukázala na praktických a interaktivních cvičeních, jak se má leader chovat v kolektivu.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Řízení lidských zdrojů

Program MBA zaměřený na oblast HR patří mezi nejžádanější. Lidské zdroje jsou jednou z významných složek společnosti. Jejich řízení vyžaduje komplexní přístup, a to od samotného náboru nových zaměstnanců, uvedení do společnosti, až po řízení pracovního výkonu, oceňování a motivaci stávajících zaměstnanců, jejich rozvoj.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Finanční management a strategické řízení financí

Studentům programu MBA Finanční management a strategické řízení financí se představil Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Zobrazit detail

Lektorské setkání z programu MBA Management Soft skills

Ing. Mirka Čejková dokáže studenty programu MBA Management Soft skills vždy zaujmout.

Zobrazit detail
Načítám další FOTOGALERIE…