Lektorské setkání z programu MBA Řízení lidských zdrojů

Program MBA zaměřený na oblast HR patří mezi nejžádanější.