Zahájení 27. cyklu manažerského studia – Říjen 2019