Coffee break Rozvoj kreativního myšlení

Kreativita tvoří podstatnou součást našich životů. Jak ji rozvíjet, trénovat a podporovat, se dozvěděli při dobré kávě naši studenti a absolventi.