Přednáška Není EU Titanic? s JUDr. Pavlem Teličkou